Go | Developer libraries | Email Verification API | WhoisXML API